» Úvodní stránka »   
 

 

Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17


   Obec Mochtín oznamuje

16.3.2020
KORONAVIRUS-informace a opatření Oú Mochtín
Vážení spoluobčané, ...
16.3.2020
Opatření obecné povahy platné od 16.3.2020 do 4.4.2020, ochrana vnitřních hranic ČR
...
11.3.2020
Mimořádné opatření Min. zdravotnictví - zákaz akcí nad 100 osob od 10.3.2020 od 18 hod do odvolání
...
9.3.2020
Mimořádné opatření Min. zdravotnictví pro občany a poskytovatele zdravotních služeb
...
5.3.2020
ČEZ oznámení přerušení dodávek 4.3.2020 a 24.3.2020 Hoštice a 24.3.2020 Hoštičky
...
5.3.2020
Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19
...
22.1.2020
Pošta Mochtín - trvalá změna hodin pro veřejnost
...
18.12.2019
Tříkrálová sbírka 2020
...
25.11.2019
První adventní neděle na zahradě MŠ v Mochtíně 1.12.2019 od 16,30 hod
...
28.3.2018
Včasné vyřízení cestovních dokladů
...
30.11.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ...
18.11.2015
Oznámení Finanční správy o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
...
25.7.2014
Nabídka služeb - Charitní pečovatelská služba Plánice
OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY, Charitní pečovatelská služba Plánice - nabídka služeb ...
26.6.2009
Publikace MOCHTÍN - Toulky minulostí obce
Publikaci Mochtín - Toukly minulostí obce (Martin Kříž a Hana Kantová, Arkáda 2009) lze bezplatně obdržet na Obecním úřadě v Mochtíně, č.p. 105. ...

25.3.2020
Oznámení záměru směny pozemků k.ú. Mochtín a k.ú. Hoštice u Mochtína
...
12.3.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené starostou dne 21.2.2020
...
11.3.2020
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 na 10. zasedání ZO dne 20.2.2020
...
9.3.2020
Mimořádné opatření Min. zdravotnictví pro občany a poskytovatele zdravotních služeb
...
6.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2019
...
27.2.2020
Oznámení záměru odprodeje části p.č. 242/1 v k.ú. Újezdec u Mochtína
...
27.2.2020
Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 20 a části p.č. 15/4 v k.ú. Újezdec u Mochtína
...
21.2.2020
Opatření obecné povahy,
...
20.2.2020
VV- oznámení o zahájení územního řízení průtah Kocourov
...
11.2.2020
Usnesení čj.: 27 EX 962/2014-10 o nařízení dražebního jednání -elektronická dražba, Vladěna Roučková
...
11.2.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 20.2.2020 od 18,00 hod v Mochtíně
...
21.1.2020
Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.
Obecní úřad Mochtín (dále jen obecní úřad“), zveřejňuje vyrozumění o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“, dle ustanovení § 13 ...
6.1.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 na 9. zasedání ZO dne 12.12.2019
...
2.1.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2021-2022
...