Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Srbice u Mochtína
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Dokumenty - vývěsy   » dokument

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Srbice u Mochtína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), pro tvorbu rezervy státní půdy v katastrálním území Srbice u Mochtína. Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Srbice u Mochtína prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň (dále jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě posoudí, zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona o SPÚ. 
Tisknout dokument Tisknout   Doporučit přátelům dokument Doporučit přátelům