» Úvodní stránka » Obecní úřad  » dokument
 

 

Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17


Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionlního rozvoje - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška - o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Veřejná vyhláška

o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Úplné znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území je vystaveno k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, a zároveň na webových stránkách Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz v sekci Krajský úřad > Region a jeho rozvoj > Územní plánování > Zásady územního rozvoje PK zde: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/aktualizace-c1-zasad-uzemnihorozvoje-plzenskeho-kraje.

Písemnost  ZN.: RR/1407/14 ze dne 14. 3. 2014 je přiložena níže v dokumetu ke stažení.VeřejnáVyhláškaVydáníA1ZURPK.pdf