Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17 
21.3.2014 Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionlního rozvoje - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
 
11.12.2013 Veřejná vyhláška - stavební povolení - „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“
Stavební povolení - stavba „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“, umístěnou na p.p.č 15/4, 15/5, 15/6, 15/7,15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 242/1, 243/1, 244, 245 v k.ú. Újezdec u Mochtína
 
19.11.2013 Územní plán Mochtín - opatření obecné povahy - samostatné usnesení č. ZO 219/13
Územní plán Mochtín - 1. Textová část územního plánu, 2. Grafická část územního plánu