OBECNÍ ÚŘAD


Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionlního rozvoje - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 
Poslední změna: 21.3.2014

Veřejná vyhláška - stavební povolení - „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“
Stavební povolení - stavba „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“, umístěnou na p.p.č 15/4, 15/5, 15/6, 15/7,15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 242/1, 243/1, 244, 245 v k.ú. Újezdec u Mochtína 
Poslední změna: 11.12.2013

Územní plán Mochtín - opatření obecné povahy - samostatné usnesení č. ZO 219/13
Územní plán Mochtín - 1. Textová část územního plánu, 2. Grafická část územního plánu 
Poslední změna: 19.11.2013