Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822-351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17
Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 21.3.2019  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2019 22.3.2022 
 21.3.2019  Volby EP 24. a 25.5.2019 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 27.5.2019 
 19.3.2019  Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.02.2019 0.0.0000 
 13.3.2019  Usnesení, dražební vyhláška čj.: 203EX 46863/18-33 19.4.2019 
 12.3.2019  Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Újezdec u Mochtína, Státní pozemkový úřad 12.6.2019 
 11.3.2019  Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 na 4. zasedání ZO dne 14.2.2019 0.0.0000 
 26.2.2019  Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2018 0.0.0000 
 17.1.2019  Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 13.12.2018 0.0.0000 
 5.1.2019  Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2020-2024 0.0.0000 
 5.1.2019  Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2019 0.0.0000 
 5.1.2019  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2019 0.0.0000 
 5.1.2019  Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2020-2021 0.0.0000 
 14.12.2018  Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.11.2018 0.0.0000 
 23.11.2018  Opatření k ochraně lesů - lýkožrout 1.5.2019 
 18.7.2018  Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017 0.0.0000 
 11.5.2018  Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 na 23. zasedání ZO dne 26.4.2018 usnesení č. ZO 52/18 0.0.0000 
 2.5.2018  Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2017 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018 0.0.0000 
 16.3.2018  Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 na 22. zasedání ZO dne 15.2.2018 usnesení č. ZO 17/18 0.0.0000 
 6.3.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018 0.0.0000 
 11.1.2018  Schválené rozpočtové opatření č.8/2017 na 21. zasedání ZO dne 19.12.2017 0.0.0000 
 6.12.2017  Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017 0.0.0000 
 20.9.2017  ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 0.0.0000 
 14.9.2017  Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti 0.0.0000 
 11.7.2017  Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017 0.0.0000 
 26.6.2017  Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017 0.0.0000 
 29.5.2017  Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017 0.0.0000 
 3.5.2017  Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 0.0.0000 
 30.3.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 6.2.2017  Prodej stavebních parcel v Újezdci u Mochtína 0.0.0000 
 27.12.2016  Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.11.2016  Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 20.10.2016  Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách 0.0.0000 
 25.8.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín 0.0.0000 
 22.8.2016  Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016 0.0.0000 
 29.6.2016  Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016 0.0.0000 
 8.6.2016  Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín 0.0.0000 
 2.6.2016  Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016 0.0.0000 
 8.3.2016  Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016 0.0.0000 
 23.11.2015  Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015 0.0.0000 
 8.7.2015  Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015 0.0.0000 
 14.11.2014  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 9.dubna 2019 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky