Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822-351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17
Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 19.9.2018  Volby říjen 2018 - oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 0.0.0000 
 18.9.2018  Oznámení záměru směny pozemků k.ú. Mochtín 4.10.2018 
 17.9.2018  VV - vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3.10.2018 
 10.9.2018  Výzva ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví 31.12.2018 
 31.8.2018  VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ..... 8.10.2018 
 27.8.2018  Usnesneí o odročení dražby Č.j. 198EX 1295/17-42, Josef Jarošík 0.0.0000 
 10.8.2018  Volby říjen 2018 - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 15.10.2018 
 10.8.2018  Volby říjen 2018 - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků § 15 odst. 1 písm. g) zák. 8.10.2018 
 20.7.2018  Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU doklady 7.10.2018 
 20.7.2018  Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU - práva a povinnosti 7.10.2018 
 20.7.2018  Volby říjen 2018 - zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro NK a SNK 7.10.2018 
 19.7.2018  Schválené rozpočtové opatření č.3/2018 na 24. zasedání ZO dne 21.6.2018 usnesení č. ZO 77/18 0.0.0000 
 19.7.2018  Rozpočtové opatření č. 4/2018 provedené starostou dne 2.7.2018 0.0.0000 
 18.7.2018  Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017 0.0.0000 
 11.5.2018  Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 na 23. zasedání ZO dne 26.4.2018 usnesení č. ZO 52/18 0.0.0000 
 2.5.2018  Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2017 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018 0.0.0000 
 28.3.2018  Včasné vyřízení cestovních dokladů 31.12.2018 
 16.3.2018  Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 na 22. zasedání ZO dne 15.2.2018 usnesení č. ZO 17/18 0.0.0000 
 6.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 1.10.2018 
 6.3.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018 0.0.0000 
 26.2.2018  Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 15.2.2018 0.0.0000 
 22.1.2018  Nabídka Svazu zdravotné postižených -Šumava, z.s. 0.0.0000 
 15.1.2018  Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 0.0.0000 
 11.1.2018  Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2018 0.0.0000 
 11.1.2018  Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2019-2021 0.0.0000 
 11.1.2018  Nabídka stavebních parcel v Újezdci u Mochtína 0.0.0000 
 11.1.2018  Nabídka stavebních parcel v Mochtíně 0.0.0000 
 11.1.2018  Schválené rozpočtové opatření č.8/2017 na 21. zasedání ZO dne 19.12.2017 0.0.0000 
 11.1.2018  Rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2018 0.0.0000 
 11.1.2018  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Mochtín na obd. 2018 - 2020 0.0.0000 
 6.12.2017  Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017 0.0.0000 
 17.11.2017  Harmonogram odvozu PDO na rok 2018 31.12.2018 
 20.9.2017  ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 0.0.0000 
 14.9.2017  Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti 0.0.0000 
 11.7.2017  Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017 0.0.0000 
 26.6.2017  Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017 0.0.0000 
 29.5.2017  Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017 0.0.0000 
 3.5.2017  Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 0.0.0000 
 30.3.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 6.2.2017  Prodej stavebních parcel v Újezdci u Mochtína 0.0.0000 
 27.12.2016  Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.11.2016  Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 20.10.2016  Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách 0.0.0000 
 25.8.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín 0.0.0000 
 22.8.2016  Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016 0.0.0000 
 29.6.2016  Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016 0.0.0000 
 8.6.2016  Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín 0.0.0000 
 2.6.2016  Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016 0.0.0000 
 8.3.2016  Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016 0.0.0000 
 23.11.2015  Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015 0.0.0000 
 8.7.2015  Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015 0.0.0000 
 14.11.2014  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky