Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17
Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 15.9.2020  Přerušení dodávky el. energie Bystré dne 5.10.2020, 7:3 0 -16:00 hod 6.10.2020 
 15.9.2020  Informace pro voliče v karanténě 4.10.2020 
 15.9.2020  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 4.10.2020 
 8.9.2020  Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 23.4.2020 0.0.0000 
 1.9.2020  Školení OVK 4.10.2020 
 1.9.2020  Změna umístění volební místnosti v Újezdci 4.10.2020 
 1.9.2020  Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru platná od 1.9.2020 0.0.0000 
 1.9.2020  Informace k hlasování do přenosné volební schránky 0.0.0000 
 1.9.2020  Sdělení k vydání voličských průkazů pro volby do zastupitelstev krajů v r. 2020 0.0.0000 
 31.8.2020  Informace k integrované dopravě Plzeňského kraje 31.12.2020 
 31.8.2020  Veřejná daržební vyhláška čj.: 220 EX 1705/17-150 14.10.2020 
 4.8.2020  Opatření obecné povahy Mze 31.12.2022 
 3.8.2020  Volby říjen 2020 0.0.0000 
 3.8.2020  Volby do Zastpitelstev krajů ve dnech 2 a 3. října 2020 0.0.0000 
 3.8.2020  Stanovení minimálního počtu členů OVK a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 0.0.0000 
 13.7.2020  Schválené rozpočtové opatření č.4/2020 na 12. zasedání ZO dne 25.6.2020 0.0.0000 
 26.5.2020  Autobusové spojení na zavolání od 14. června 2020 0.0.0000 
 20.5.2020  Schválené rozpočtové opatření č.3/2020 na 11. zasedání ZO dne 23.4.2020 0.0.0000 
 30.4.2020  Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2019 0.0.0000 
 7.4.2020  VV - opatření obecné povahy MZe, odbor hosp. úpravy a ochrany lesů 31.12.2022 
 16.3.2020  KORONAVIRUS-informace a opatření Oú Mochtín 0.0.0000 
 12.3.2020  Rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené starostou dne 21.2.2020 0.0.0000 
 11.3.2020  Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 na 10. zasedání ZO dne 20.2.2020 0.0.0000 
 5.3.2020  Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 0.0.0000 
 2.1.2020  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2020 0.0.0000 
 2.1.2020  Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2021-2022 0.0.0000 
 28.12.2019  Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2020 včetně sociálního fondu 0.0.0000 
 9.12.2019  Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212, Ministerstvo zemědělství 31.12.2022 
 2.9.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 31.12.2022 
 3.4.2019  Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Mze 1.1.2023 
 21.3.2019  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2019 22.3.2022 
 5.1.2019  Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2020-2024 0.0.0000 
 18.7.2018  Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018 0.0.0000 
 11.4.2018  Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018 0.0.0000 
 6.3.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018 0.0.0000 
 6.12.2017  Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017 0.0.0000 
 20.9.2017  ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 0.0.0000 
 14.9.2017  Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti 0.0.0000 
 11.7.2017  Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017 0.0.0000 
 26.6.2017  Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017 0.0.0000 
 29.5.2017  Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017 0.0.0000 
 3.5.2017  Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 0.0.0000 
 30.3.2017  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017 0.0.0000 
 24.2.2017  Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2016 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.2.2017  Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně 0.0.0000 
 27.12.2016  Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 22.11.2016  Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně 0.0.0000 
 20.10.2016  Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách 0.0.0000 
 25.8.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín 0.0.0000 
 22.8.2016  Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016 0.0.0000 
 29.6.2016  Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016 0.0.0000 
 8.6.2016  Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín 0.0.0000 
 2.6.2016  Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016 0.0.0000 
 8.3.2016  Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016 0.0.0000 
 29.2.2016  Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2015 0.0.0000 
 23.11.2015  Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015 0.0.0000 
 8.7.2015  Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015 0.0.0000 
 20.2.2015  Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014 0.0.0000 
 14.11.2014  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín 0.0.0000 
 20.2.2014  Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2013 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 9.dubna 2019 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky