Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17


Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Farma Nový Čestín"

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín”

Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín ”.

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na Obecním úřadu v Mochtíně od 5. 9. 2017 do 27. 9. 2017 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 27. 9. 2017 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), pod kódem záměru PLK1849.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.doc02140620170905062806.pdf