Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17


Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.

Obecní úřad Mochtín (dále jen obecní úřad“), zveřejňuje vyrozumění o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“, dle ustanovení § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). Žadatelem je provozovatel zařízení, společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.

Obecní úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje „Stručné shrnutí údajů ze žádosti“ prostřednictvím informačního systému integrované prevence na internetové adrese: http://www.env.cz/ippc) a na své úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.21.01.2020 zveřejnění žádosti, vyrozumění o zahájení řízení.pdf    21.01.2020 Stručné shrnutí údajů ze žádosti.pdf