Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822-351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17 
28.1.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 14.2.2019 od 18,00 hod v Mochtíně  
19.1.2019 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019  
17.1.2019 Nabídka státních pozemků k prodeji, Státní statek Jeneč  
11.1.2019 VV - o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
5.1.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2020-2021  
5.1.2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2019  
4.1.2019 Tříkrálová sbírka 2019  
14.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace  
14.12.2018 Návrh střednědobého výhledu na období 2020-2021 ZŠ a MŠ Mochtín, p.o.  
27.11.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemků p.č. 50/2 a 50/3 v k.ú. Lhůta u Klatov  
27.11.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/1 v k.ú. Mochtín  
23.11.2018 Opatření k ochraně lesů - lýkožrout  
13.11.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 22.11.2018 od 18,00 hod v Mochtíně  
22.10.2018 Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 1.11.2018 od 19,00 hod v Mochtíně  
18.9.2018 Oznámení záměru směny pozemků k.ú. Mochtín  
17.9.2018 VV - vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
10.9.2018 Výzva ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví  
31.8.2018 VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje .....  
27.8.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 6.9.2018 od 19,00 hod v Mochtíně  
6.8.2018 Usnesneí o nařízení 1. kola elektronické dražby Č.j. 198EX 1295/17-37, Josef Jarošík  
20.7.2018 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Klatovy  
20.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU - práva a povinnosti  
20.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU doklady  
18.7.2018 Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017  
11.7.2018 Usnesení čj.: 021 EX 6940/14-177, nový termín dražby - Vladěna Roučková  
4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín  
4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín  
4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín  
3.7.2018 Prázdninový provoz v MŠ Mochtín 2018  
26.6.2018 Oznámení záměru směny pozemku p.č. st. 130/1 v k.ú. Mochtín  
12.6.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.6.2018 od 19,00 hod v Mochtíně  
4.6.2018 Nařízení č. 1/2018 města Klatovy, kterým se zakazuje vstup do lesa  
3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 36 v k.ú. Bystré u Klatov  
3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 49 v k.ú. Srbice u Mochtína  
3.5.2018 Oznámení o záměru odprodeje pozemku p.č. 35/4 v k.ú. Mochtín  
3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 9/2 a části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín  
3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 444/35 v k.ú. Mochtín  
3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 103 v k.ú. Mochtín  
2.5.2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2018  
30.4.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/41 v k.ú. Mochtín  
18.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Těšetiny, Státní pozemkový úřad  
18.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Hoštice u Mochtína, Státní pozemkový úřad  
11.4.2018 Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018  
11.4.2018 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018  
11.4.2018 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018  
9.4.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.4.2018 od 19,00 hod v Mochtíně  
9.4.2018 Oznámení o záměru směny části p.č. 77/1 k.ú.Mochtín  
26.3.2018 Zápis do MŠ v Mochtíně dne 3. května 2018  
26.3.2018 Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 5.dubna 2018  
26.3.2018 Usnesení čj.: 021 EX 6940/14-159 dražební jednání se odročuje na dobu neurčitou, Vladěna Roučková  
23.3.2018 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území  
6.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový  
26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/30 v k.ú. Mochtín  
26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/29 v k.ú. Mochtín  
26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 1059/2 v k.ú. Mochtín  
26.2.2018 Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 50, 77/2 a 380/1 k.ú. Bystré u Klatov  
7.2.2018 Veřejná vyhláška, návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK  
7.2.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.2.2018 od 19,00 hod v Mochtíně  
24.1.2018 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu čj.: 021 EX 6940/14-141 (Vladěna Roučková)  
11.1.2018 Rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2018  
11.1.2018 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Mochtín na obd. 2018 - 2020  
11.1.2018 Nabídka rychlého internetu od O2  
20.12.2017 Uzavření obecního úřadu 22.12 a 29.12.2017, uzavření pokladny 27.12.-29.12.2017  
19.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR  
8.12.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 398/1 a 401 v k.ú. Srbice u Mochtína  
4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1023 v k.ú. Mochtín  
4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 381/13 v k.ú. Těšetiny  
4.12.2017 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 813/6 v k.ú. Mochtín  
1.12.2017 Návrh střednědobého výhledu na období 2018-2020 ZŠ a MŠ Mochtín  
1.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace  
28.11.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta  
27.11.2017 Návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č.j.: OD/10180/17-2/Au  
15.11.2017 Pozvánka ZŠ a MŠ Mochtín - Adventní neděle 3.12.2017 od 16,30 hod na zahradě MŠ  
8.11.2017 VV - Opatření obecné povahy, MZe  
1.11.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 9.11..2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
18.10.2017 Exekuční příkaz č.j.: 180 Ex 5552/16-10 p.Dancová Petra roz. Patlejchová  
2.10.2017 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín“ dle zákona č. 100/2001 Sb.  
29.9.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
20.9.2017 ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
14.9.2017 Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti  
14.9.2017 Ministerstvo zemědělství-VV, návrh opatření obecné povahy  
5.9.2017 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Farma Nový Čestín"  
4.9.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  
4.9.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 14.9.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
28.8.2017 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru Mochtín 113  
18.8.2017 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 53/1 k.ú. Lhůta u Klatov  
18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 75/1, 75/32, 258/1 a 71 v k.ú. Hoštice u Mochtína  
18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 20 v k.ú. Újezdec u Mochtína  
18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/1 v k.ú. Mochtín  
18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 53/1 v k.ú. Lhůta u Klatov  
11.8.2017 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu čj.: 108 EX 03199/08- (Pavel Kotík)  
24.7.2017 Náklady na vodovody ve správě obce Mochtín  
24.7.2017 Dražební vyhláška ve věci exekuce č.j.: 137 Ex 6315/06-76  
17.7.2017 VV, oznámení o veřejném projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Klatovy  
11.7.2017 Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Veřejně prospěšné práce  
22.6.2017 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 1.6.2017  
22.6.2017 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 1.6.2017  
19.6.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
12.5.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území  
10.5.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 25.5.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
10.5.2017 Očkování psů proti vzteklině 2017  
27.4.2017 VV Finannčí úřad Klatovy - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017  
12.4.2017 Oznámení záměru pronájmu pozemků částí p.č. 381/11 a 381/13 v k.ú. Těšetiny  
12.4.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 60/8 v k.ú. Hoštice u Mochtína  
12.4.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemků, částí p.č. 83/1, 394/1 v k.ú. Srbice u Mochtína  
28.3.2017 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Hoštice u Mochtína p.č. 94/37, Státní pozemkový úřad  
27.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2017-2019  
27.3.2017 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2017  
24.3.2017 Dražební vyhláška 134 EX 05248/11-307, Jaroslav Majer + Exekuční příkaz čj.: 134EX 05248/11-019  
15.3.2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017  
15.3.2017 Oznámení o zahájení řízení o žádosti o povolení vyjímky  
7.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2018-2019  
7.3.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 16.3.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
27.2.2017 Přerušení dodávky el. energie 9.3.2017 Srbice a Újezdec  
24.2.2017 Návrh střednědobého výhledu na období 2017-2019 ZŠ a MŠ Mochtín  
24.2.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace  
24.2.2017 Zápis do MŠ v Mochtíně dne 2.5.2017  
24.2.2017 Zápis do 1. ročníku ZŠ Mochtín dne 6. dubna 2017  
23.2.2017 Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 na 14. zasedání ZO dne 26.1.2017 č. ZO 14/17  
22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína  
22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje pozemku p.č. 386/1 k.ú. Kocourov  
22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/31 k.ú. Hoštice u Mochtína  
17.2.2017 VV - Opatření obecné povahy  
14.2.2017 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2017  
6.2.2017 Prodej stavebních parcel v Újezdci u Mochtína  
2.2.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.2.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
27.1.2017 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice technický pracovník obce  
18.1.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.1.2017 od 19,00 hod v Mochtíně  
12.1.2017 Výzva - návrh opatření obecné povahy  
19.12.2016 Veřejná vyhláška, rozhodnutí ve věci zrušení trvalého pobytu Josef Roudný  
13.12.2016 Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 50 a 77/2 k.ú. Bystré u Klatov  
13.12.2016 Oznámení záměru odprodeje p.č. 119/26 v k.ú. Lhůta u Klatov  
13.12.2016 Oznámení o záměru pronájmu pozemku část p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína  
13.12.2016 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína  
13.12.2016 Oznámení o záměru odprodeje staveních pozemků k.ú. Újezdec u Mochtína  
29.11.2016 Veřejná vyhláška, výzva účastníkům řízení rušení trvalého pobytu Josef Roudný  
28.11.2016 Informace o návrhu výroku ÚR, Josef Kubice, Lhůta 15, Mochtín: Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny pro indiv. zásobování vodou pro čp.2 a čp. 15 Lhůta včetně vodovodního potrubí  
22.11.2016 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/30 v k.ú. Mochtín  
11.11.2016 Veřejná vyhláška, usnesení o ustanovení opatrovníka rušení trvalého pobytu Renata Roudná a Martin Heřman  
11.11.2016 Veřejná vyhláška, usnesení o ustanovení opatrovníka rušení trvalého pobytu Josef Roudný  
11.11.2016 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení rušení trvalého pobytu Renata Roudná a Martin Heřman  
11.11.2016 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení rušení trvalého pobytu Josef Roudný  
27.10.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru Mochtín 113  
27.10.2016 VV, opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Točnichého potoka v ř. km 0,000 - 17,607  
17.10.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 385 v k.ú. Bystré u Klatov  
17.10.2016 Publicita VPP, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu od 1.7.2015 - 30.6.2016  
12.10.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 20.10..2016 od 19,00 hod v Mochtíně  
14.9.2016 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území, čj: ŽP/14590/16  
12.9.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 22.9.2016 od 18,30 hod v Hoštičkách čp. 38  
6.9.2016 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018  
25.8.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 109/1 v k.ú. Hoštice u Mochtína  
25.8.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 75/6 v k.ú. Hoštice u Mochtína  
23.8.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016  
22.8.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 7.10. - 8.10.2016  
27.7.2016 Přerušení dodávky el. energie 8.8.2016 Srbice 7,30 - 19,30  
19.7.2016 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Klatovy a Obcí Mochtín  
18.7.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby 030 EX 22672/13-159  
18.7.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby 030 EX 22672/13-158  
7.7.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.7.2016 od 19,00 hod v Mochtíně  
4.7.2016 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 75/32 k.ú. Hoštice u Mochtína  
29.6.2016 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016  
29.6.2016 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 17.6.2016  
15.6.2016 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 394/1 k.ú. Srbice u Mochtína  
8.6.2016 Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín  
8.6.2016 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy  
8.6.2016 Ministerstvo životního prostředí vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03  
2.6.2016 Přerušení dodávky el. energie 27.6.2016 Těšetiny 7,30 - 16,30  
30.5.2016 Veřejná vyhláška o veřejném projednávání Územního plánu Plánice  
11.5.2016 Informace Ministerstva vnitra ČR - cestování s dětmi do zahraničí  
28.4.2016 Veřejná vyhláška Finačního úřadu pro Plzeňský kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2016  
20.4.2016 Mochtínský přespolní běh 6.5.2016  
18.4.2016 Publicita VPP, projekt financovaný Evropskou unií a Evropským sociálním fondem od 1.7.2015 - 31.10.2015
Publicita VPP, projekt financovaný Evropskou unií a Evropským sociálním fondem od 1.7.2015 - 31.10.2015 v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, případně v Operačním programu Zaměstnanost
 
4.4.2016 Policie ČR, nábor  
4.4.2016 Veřejná nabídky pozemků Státního pozemkového úadu k.ú. Těšetiny  
29.3.2016 Exekuce 120 EX 9548/13, Eva Beránková, Hoštičky 1  
23.3.2016 Informační leták vlastníkům lesů o výskytu kůrovce  
21.3.2016 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Vrhaveč  
11.3.2016 Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky "Obytná zóna - Újezdec u Mochtína 14 RD - komunikace a zpevněné plochy".
 
9.3.2016 VV, Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
"Obytná zóna - Újezdec u Mochtína - 14 RD"
 
8.3.2016 VV, oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Klatovy  
8.3.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v Kocourově  
8.3.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v Mochtíně čp. 16  
7.3.2016 Závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2015  
22.2.2016 Oznámení záměru pronájmu částí p.č. 1053 a 911/1 k.ú. Mochtín
Oznámení záměru pronájmu částí p.č. 1053 a 911/1 k.ú. Mochtín
 
25.11.2015 Oznámení o odprodání  
27.4.2015 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Těšetiny, Státní pozemkový úřad