Dokumenty - vývěsy


Usnesení o nařízení el. dražby č.j.: 003 ED 150/22-4

Poslední změna: 10.8.2022

Usnesení č.j.: 124 EX 6508/21-119 odročení elektronické dražby

Poslední změna: 9.8.2022

Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Mochtín (stavební parcely)

Poslední změna: 1.7.2022

Dražební vyhláška o el. dražbě č.j.: 124 EX 6508/21-97

Poslední změna: 13.6.2022

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2022 od 19 hod

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2022 od 19 hod

 
Poslední změna: 13.6.2022

Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Srbice u Mochtína

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Srbice u Mochtína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), pro tvorbu rezervy státní půdy v katastrálním území Srbice u Mochtína. Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Srbice u Mochtína prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Nám. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň (dále jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě posoudí, zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro zabezpečení výkonu působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona o SPÚ. 

 
Poslední změna: 6.6.2022

VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikacích - na silnici I/22, Krajský úřad Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikacích - na silnici I/22, Krajský úřad Plzeňského kraje

 
Poslední změna: 31.5.2022

VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích III/18716

Veřejná vyhláška Městského úřadu Klatovy -opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

 
Poslední změna: 31.5.2022


  1/44  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na: