Úřední deska - aktuální dokumenty
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Úřední deska  
 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 6.6.2023 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2022  
 5.6.2023 Nabídka stavebních parcel obytná zóna Mochtín - 2 RD 15.8.2023 
 5.6.2023 Pozvánka na ZO 20.6.2023 21.6.2023 
 5.6.2023 Větrná elektrárna Drkolná, informační leták 21.6.2023 
 9.5.2023 Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu Mochtín, dne 21.6.2023 29.6.2023 
 30.3.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023  
 29.3.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2023  
 14.3.2023 Spolek pro rozvoj včelařství Mája nabídka letního pobytu pro děti v termínu od 15.-19.8.2023 15.8.2023 
 22.2.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně indentifikovaných vlastníků do 1.ledna 2024 1.1.2024 
 6.2.2023 Omezený režim Oú Mochtín od 6.2.2023  
 2.2.2023 Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech od 4.2.-18.6.2023 19.6.2023 
 5.1.2023 Schválený rozpočet obce Mochtín včetně sociálního fondu a plánu investic a oprav na rok 2023  
 5.1.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023  
 5.1.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023-2024  
 5.1.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín na r. 2023 -2026  
 27.12.2022 Informace ČR - POL POINT  
 19.12.2022 Harmonogram vývozů PDO 2023 1.1.2024 
 2.11.2022 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 21.10.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 2. zasedání ZO dne 21.10.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 5.5.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 29.6.2022  
 19.10.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 1.1.2024 
 14.10.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu  
 26.9.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Mochtín  
 26.9.2022 Oprava malé vodní nádrže Lhůta  
 9.5.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 
 9.5.2022 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2021  
 20.4.2022 Provoz bioodpadu Mochtín  
 25.2.2022 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022  
 25.2.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2022  
 16.12.2021 Prodej známek na odvoz odpadu na rok 2022  
 1.12.2021 Nabídka sociálních služeb Diakonie  
 1.7.2021 Akce: "Herní prvky do okolních obcí Mochtína", podpora MMR ČR  
 6.4.2021 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2020  
 31.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2021  
 31.3.2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021  
 30.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2022-2023  
 8.9.2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 23.4.2020  
 1.9.2020 Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru platná od 1.9.2020  
 3.8.2020 Volby říjen 2020  
 26.5.2020 Autobusové spojení na zavolání od 14. června 2020  
 30.4.2020 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2019  
 1.4.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2020  
 16.3.2020 KORONAVIRUS-informace a opatření Oú Mochtín  
 5.3.2020 Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19  
 2.1.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2020  
 2.1.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2021-2022  
 18.7.2018 Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018  
 6.3.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018  
 6.12.2017 Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017  
 20.9.2017 ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
 14.9.2017 Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti  
 11.7.2017 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017  
 26.6.2017 Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017  
 29.5.2017 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017  
 3.5.2017 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017  
 30.3.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017  
 24.2.2017 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2016  
 22.2.2017 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně  
 22.2.2017 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně  
 27.12.2016 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně  
 22.11.2016 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně  
 20.10.2016 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách  
 25.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín  
 22.8.2016 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016  
 29.6.2016 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016  
 8.6.2016 Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín  
 2.6.2016 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016  
 8.3.2016 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016  
 29.2.2016 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2015  
 23.11.2015 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015  
 8.7.2015 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015  
 20.2.2015 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014  
 14.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín  
 20.2.2014 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2013  
 0.0.0000 Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 9.dubna 2019  
 0.0.0000 Harmonogram vývozu SKO na rok 2021 - sudý týden  

archiv dokumentů

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky