Úřední deska - aktuální dokumenty
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Úřední deska  
 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 2.12.2022 Návrh rozpočtu obce Mochtín a sociálního fondu na rok 2023 včetně plánu oprav a investic  
 2.12.2022 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023  
 2.12.2022 Návrh střednědobého výhledu 2023 -2024 ZŠ a MŠ Mochtín  
 2.12.2022 Návrh střednědobého výhledu 2023 -2026 obce Mochtín  
 1.12.2022 Zápis z úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Srbice u Mochtína 19.12.2022 
 18.11.2022 Lesy ČR, výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 367 v k.ú. Kocourov 16.12.2022 
 7.11.2022 Volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14.1.2023 I. kolo a případné II. kolo 27. a 28.1.2023 30.1.2023 
 7.11.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, opatření obecné povahy 8.12.2022 
 2.11.2022 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 21.10.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 2. zasedání ZO dne 21.10.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 5.5.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 29.6.2022  
 25.10.2022 Oznámení o zamýšleném převodu k..ú. Újezdec u Mochtína, Státní pozemkový úřad 26.1.2023 
 24.10.2022 Zájezd na muzikál dne 3.12.2022 do divadla Broadway představení 4.12.2022 
 19.10.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 1.1.2024 
 14.10.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu  
 26.9.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022  
 26.9.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Mochtín  
 26.9.2022 Oprava malé vodní nádrže Lhůta  
 22.7.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022  
 6.6.2022 Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Srbice u Mochtína 30.12.2022 
 2.6.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022  
 9.5.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 
 9.5.2022 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2021  
 6.5.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022  
 20.4.2022 Provoz bioodpadu Mochtín  
 15.3.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022  
 25.2.2022 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022  
 25.2.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2022  
 3.1.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na r. 2022-2023  
 3.1.2022 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2022  
 16.12.2021 Schválený rozpočet obce na rok 2022 včetně sociálního fondu  
 16.12.2021 Schválený střednědobý výhled obce Mochtín na r. 2022 -2025  
 16.12.2021 Schválený plán investičních akcí a oprav na rok 2022  
 16.12.2021 Prodej známek na odvoz odpadu na rok 2022  
 1.12.2021 Nabídka sociálních služeb Diakonie  
 15.9.2021 Veřejná vyhláška MZe, opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 31.12.2022 
 1.7.2021 Akce: "Herní prvky do okolních obcí Mochtína", podpora MMR ČR  
 6.4.2021 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2020  
 31.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2021  
 31.3.2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021  
 30.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2022-2023  
 8.9.2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 23.4.2020  
 1.9.2020 Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru platná od 1.9.2020  
 4.8.2020 Opatření obecné povahy Mze 31.12.2022 
 3.8.2020 Volby říjen 2020  
 26.5.2020 Autobusové spojení na zavolání od 14. června 2020  
 11.5.2020 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020 12.5.2023 
 30.4.2020 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2019  
 7.4.2020 VV - opatření obecné povahy MZe, odbor hosp. úpravy a ochrany lesů 31.12.2022 
 1.4.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2020  
 16.3.2020 KORONAVIRUS-informace a opatření Oú Mochtín  
 5.3.2020 Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19  
 2.1.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2020  
 2.1.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2021-2022  
 9.12.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212, Ministerstvo zemědělství 31.12.2022 
 2.9.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 31.12.2022 
 3.4.2019 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Mze 1.1.2023 
 18.7.2018 Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018  
 6.3.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018  
 6.12.2017 Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017  
 20.9.2017 ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
 14.9.2017 Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti  
 11.7.2017 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017  
 26.6.2017 Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017  
 29.5.2017 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017  
 3.5.2017 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017  
 30.3.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017  
 24.2.2017 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2016  
 22.2.2017 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně  
 22.2.2017 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně  
 27.12.2016 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně  
 22.11.2016 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně  
 20.10.2016 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách  
 25.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín  
 22.8.2016 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016  
 29.6.2016 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016  
 8.6.2016 Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín  
 2.6.2016 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016  
 8.3.2016 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016  
 29.2.2016 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2015  
 23.11.2015 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015  
 8.7.2015 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015  
 20.2.2015 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014  
 14.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín  
 20.2.2014 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2013  
 0.0.0000 Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 9.dubna 2019  
 0.0.0000 Harmonogram vývozu SKO na rok 2021 - sudý týden  

archiv dokumentů

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky