Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně