Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu Mochtín, dne 21.6.2023