Usnesení o nařízení elektronické dražby, dražební vyhláška č.j.: 129 EX 6678/14-152