Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Mochtín