Oznámení o záměru prodeje poz. p.č. 320 k.ú. Hoštice u Mochtína