Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Účinnost 1.1. 2003