Obecně závazná vyhláška Obce Mochtín č. 1/2004 ze dne 4.3.2004 o místních poplatcích

Účinnost 22.3. 2004