Vyhlášky obce


Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Účinnost 1.1. 2003 
Poslední změna: 13.3.2007

Obecně závazná vyhláška Obce Mochtín č. 1/2004 ze dne 4.3.2004 o místních poplatcích
Účinnost 22.3. 2004 
Poslední změna: 13.3.2007

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

Zastupitelstvo obce MOCHTÍN  se usneslo na svém zasedání dne 23.3.2006 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.a), c), d) a § 84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :Článek 1K zabezpečení místních 

Poslední změna: 13.3.2007

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2006 o závazných částech územního plánu obce - Doplněk č.1
Účinnost od 24.11.2006 
Poslední změna: 13.3.2007

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Berounky
výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody 
Poslední změna: 25.7.2008

Obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Poslední změna: 13.3.2007


[prvni]    2/2           přejít na: