16. 10. 2013 - Klatovský deník: Mochtín potřebuje obchvat (Autor: Rostislav Kutěj)

Mochtín – O plánech na rozvoj obce jsme si povídali se starostou Jaroslavem Kantou

starosta obce Mochtín

Pane starosto, co všechno se v Mochtíně podařilo vybudovat?

Do plánů nám zasáhla velká voda. Takže jsme odstraňovali hlavně škody po povodni. V letošním roce jsme čerpali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na opravy poškozených místních komunikací. V Srbicích jsme opravili 170 metrů komunikace, včetně odvodnění nákladem 760 000 korun se 70% dotací. V části Bystré jsme na konci září dokončili opravu místní komunikace, včetně odvodnění, v celkové délce 400 m. Tato akce stála 1 270 000 korun a dotace byla také 70%. Další opatření za 200 000 korun jsme udělali na Mochtínském potoce. Kolem potoka se dál pracuje, správce toku čistí břehy v úseku 1,5 km od Těšetin k Mochtínu. Z vlastních prostředků obnovujeme vodní nádrž ze šedesátých let v areálu sportoviště. V současné době je nádrž přebudována na vodní plochu přírodě blízkou s pozvolnými břehy. V konečné podobě by měla být po osázení břehovou zelení a vodními rostlinami v příštím roce. Práce budou hrazeny z vlastních prostředků a cena dosáhne cca 500 000 korun.

Povodně vám tedy daly zabrat?

To ano, pochválit musím naše dobrovolné hasiče, velmi aktivně se zapojili do boje s povodní v roce 2012 a podíleli se na likvidaci následků. V letošním roce při velké vodě v červnu již plnili úkoly s profesionálním přístupem a postiženým občanům byli oporou.

Brzy by měl být schválený územní plán…

Jsme před závěrečným projednáváním. Náklady za jeho zpracování jsou 790 000 korun, dosáhli jsme na dotaci ve výši 70 procent z Integrovaného operačního programu Jihozápad. Územní plán řeší budoucí rozvojová území ve všech částech obce Mochtín. Bohužel nás svazuje plánovaná trasa obchvatu, kterou musíme plně respektovat a v plánu zohlednit. Přitom stavět se jen tak nebude.

Připravujete i místa pro novou výstavbu?

Ano, v minulosti jsme již zrealizovali obytné zóny v Srbicích (12 stavebních parcel) a v Mochtíně (13 stavebních parcel). Na příští rok plánujeme zasíťování obytné zóny v Újezdci pro výstavbu 14 rodinných domků. V současné době máme v Mochtíně ještě pět volných kompletně zasíťovaných parcel od 800 do 1400 metrů čtverečních za cenu 650 korun za metr čtvereční.

Zkusme uvažovat hypoteticky. Co by obec potřebovala nejvíce? Bez ohledu na peníze.

To je zajímavá, ale nereálná představa. Zlepšili bychom infrastrukturu. Jsme správci vodovodu, kanalizace a místních komunikací od chodníků přes prašné cesty, penetrované a některé již s živičným povrchem. Takže bychom zlepšili infrastrukturu.

Funguje v obci spolková činnost?

Pravděpodobně nejvíce viditelný je fotbalový oddíl, který reprezentuje obec na okresní a dokonce i na krajské úrovni. Jsou slyšet hlasy, že se fotbalisté nezapojují do života obce. To je asi pravda, ale odvádějí nedocenitelnou práci hlavně s mládeží, která je vedena ke sportovní činnosti, a dosahují dobrých výsledků.

Náročná je určitě i údržba sportovního areálu?

Ano, údržba je celý rok náročná. I když je hlavní i tréninkové hřiště vybaveno umělou závlahou. Bez finanční pomoci obce by nebylo v silách oddílu takto rozsáhlý areál provozovat.

Všiml jsem si osvětlení u tréninkového hřiště.

Po několika letech žádání o dotace jsme nakonec vybudovali zredukovanou verzi osvětlení z vlastních prostředků nákladem 80 000 korun. Fotbalisté trénují často až do pozdních večerních hodin, takže osvětlení bylo potřeba, předejde se zraněním a jim určitě pomůže. Hasiče jsem již zmínil, je dobré dodat, že pečují o svěřené klubovny a ve spolupráci s obcí je zvelebují.