Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionlního rozvoje - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška - o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Veřejná vyhláška

o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Úplné znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území je vystaveno k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, a zároveň na webových stránkách Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz v sekci Krajský úřad > Region a jeho rozvoj > Územní plánování > Zásady územního rozvoje PK zde: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/aktualizace-c1-zasad-uzemnihorozvoje-plzenskeho-kraje.

Písemnost  ZN.: RR/1407/14 ze dne 14. 3. 2014 je přiložena níže v dokumetu ke stažení.