Územní plán Mochtín - opatření obecné povahy - samostatné usnesení č. ZO 219/13

Územní plán Mochtín - 1. Textová část územního plánu, 2. Grafická část územního plánu

V dokumentech ke stažení jsou vyvěšeny dokumenty:

  • zpráva (Vydání ÚPN Mochtín formou opatření obecné povahy, která byla předložena zastupitelstvu obce Mochtína dne 14. 11. 2013 starostou obce
  • samostatné usnesení zastupitelstva obce Mochtín o vydání ÚPN Mochtín formou opatření obecné povahy schválené pod č. ZO 219/13