První česká cikorka

Den 30.3. 1804 byl pro obec Mochtín velmi významný. Byla zde založena továrna na kávovou náhražku - zrnkovou kávu nahrazuje čekankový koření. Zakladatel továrny byl bývalý rotmistr Vilém Gunter z Hildesheinu v Prusku. Dne 24.6. 1805 byla smlouva založena společnost Gunter - Solnický -Thelm
- Parvonič. Vavřinec Solnický byl majitelem sponerovského dvora a usedlostí 19,20,25 a 32.
Toto vše i pozemky prodal ivedené společnosti za 26 000 zl... Roku 1857 paní Johana Gunterová postoupila uvedený majetek 5 děticům Gunterovým za 18671 zl. a 25 kr. Výrobě se dařilo a podnikatel kromě čekanského kořene používal k výrobě umělých kávovin i cukrovky a obilí. S velkým úspěchem vyráběl fíkovou kávu, oceněnou na výstavách doma i v cizině v r. 1873 a 1874. S té doby pochází známý epigram od českého humoristy F. J. Rubeše: "Nač nám třeba Orientu, celé Arábie, výdyť my máme Mochtín, vivat česká cikorie." Dne 28.1. 1890 vydražila továrna objekt s pozemky v Mochtíně spořitelna Plzněská za 65 480 zl., vr. 1891 kupuje tento majetek Martin Navara a další.
(V r. 1925 je majitel Vojtěch Tichý). V r. 1892 he výroba cikorky přemístěna do Klatov, kde v r. 1915 továrna vyhořela. Byla znovu postavena až do r. 1948 v ní byla vyráběna káva a cikorky značek MILI, Bajo, Verena, Ideál, Mandlová káva a další.