Lihovar

Lihovar byl založen v r. 1912 jako družstvo pro zužitkování brambor. Vznikl přestavbou mlýna Günterů na cikorii, později se v něm mlelo obilí. V r. 1928 je přistavěn moderní sklad na brambory za 70 000,- Kčs.
V r. 1933 - 1934 je kapitál 47 členů družstva ve výši 139 800,- Kčs. Bylo varobeno 950 hl lihu, spotřebováno 80 vagonů brambor, 200 q ječmene a spáleno 13 vag. uhlí. V r. 1946 - 1947 zajišťuke kanpaň 5 dělníků, kteří zpracovali 120 vag. brambor, 205 vag. ječmene, 10 vag. ovsa a spálili 22 vag. hnědého uhlí. Vyrobili celkem 1 136 hl alkoholu. Nově byl zřízen splav pro dopravu brambor ze skladiště do pračky. V r. 1950 končí svoji činnost zdejší lihovar. Inventář přebírá Strojní a traktorová stanice Klatovy.
Dne 30. 9. 1952 je lihovar zestátněn a převzat Zpč. lihovary Plzeň-Božkov. V sezoně 1954 - 55 nebyl lihovar v provozu.
Od prosince 1955 do března 1956 byla v lihovaru kampaň, ale kronikář neuvádí bližší údaje o výrobě.