Polesí Mochtín

V r. 1959 je v Mochtíně zřízeno ˝Polesí Mochtín˝ Lesního závodu Nýrsko s výměrou 1 839,56 ha lesa. V r. 1966 byla v obci na pozemku mezi čp. 45 a 47 postavena budova polesí se 2 byt. jednotkami, ve kterých bydlel vedoucí polesí Stanislav Knopp s rodinou a hajný Pražák s rodinou. Polesí mělo 20 zaměstnanců (techniků a lesních dělníků). V r. 1992 je polesí zrušeno. Do čp. 61 se stěhuje rodina hajněho z Obyc p. Steiningera, jehož syn Vítěslav je od 1. 9. 1993 obecním hajným a je zaměstnancem OÚ Mochtín. Bydlí zde i jeho rodina hajného Lesní společnost ˝Královský Hvozd˝p. Váchy.