Pošta v Mochtíně

Z historie pošty a poskytování poštovních služeb na Mochtínsku.

Dne 1.5. 1924 byla v Mochtíně otevřena pošta s dvojí roznáškou denně v Mochtíně a v Čestíně. Poštovným je válečný invalida Leopold Bauner z MMochtína čp. 52-trafikant. Od r. 1951 byl poštovní úřad s vlastním telefonem v čp. 21 u Rubášů.
V r. 1971 je v objektu JZD Družba Mochtín čp. 256 umístěna pošta. Vedoucí pošty je pan Kaňák z Klatov, později pan Chaluš ze Zavlekova. Doručovateli byli: K.Hůrka, Vlasta Lišková a Jaroslava Šotová. Dodávací okrsky byly: Mochtín, Srbice, Těšiny, Újezdec, Střeziměr, Kříštín, Hoštice, Hoštičky, N.Čestín, Kocourkov, Bystré. V roce 1983 je pošta přemístěna do čp. 16, objekt je majetkem MNV Mochtín, vedoucí je Blanka Sudová ze Zavlekova. Doručovatelky jsou: Vlasta Lišková, Anna Princlová a Hana Petráňová. V r. 1987 nahrazuje p. Princlovou Marie Zítková. Takový personální stav byl až do r. 1997. Nyní je poštovní úřad změněn na poštovnu a doručování zásilek a cenin je zajišťováno motorizovanými doručovateli z Klatov.
Styk s občany a výplaty hotovostí zajišťovala v poštovně Blanka Sudová, kterou nahradila Miroslava Sváčková.