Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad