Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 60/3 vk.ú. Mochtín