Povinně zveřejňované informace
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Povinné informace  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky MI č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
            důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
            3. organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
   4.1 Kontaktní poštovní adresa
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   4.3 Úřední hodiny
   4.4 Telefonní čísla
   4.5 Čísla faxu
   4.6 Adresa internetové stránky
   4.7 Adresa e-podatelny
   4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČ
 7. DIČ
 8. Dokumenty
   8.1 Seznamy hlavních dokumentů
             
   8.2 Rozpočet
             
 9. Žádosti o informace
            9. žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
            10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
            11. opravné prostředky
 12. Formuláře
            Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
            12. žádost o prodej, odkup nebo pronájem pozemku
            přihláška pes MP
            odhláška pes MP
   Formuláře elektronické podatelny
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
           
 14. Předpisy
   14.1.Nejdůležitější používané předpisy
              14.1 nejdůležitější používané předpisy
              8.1 přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
   14.2 Vydané právní předpisy
              14.2. vydané právní předpisy
             
 15. Úhrady za poskytování informací
   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
              15.1. sazebník úhrad za poskytování informací
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
              15.2. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
   16.1 Vzory licenčních smluv
              16.1 vzory licenčních smluv
   16.2 Výhradní licence
              16.2 výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
            Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2016
            Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2015
            Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2013
            Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014
            výroční zpráva 2018
            výroční zpráva 2017
            02.01.2019 výroční zpráva 2019