Elektronická podatelna

Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu); a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

E-mailová adresa elektronické podatelny je: 
starosta@mochtin.cz

Adresa pro příjímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní úřad Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy

tel. 376 310 325

Úřední hodiny podatelny
pondělí a středa      8,00 - 17,00

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Obecního úřadu pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Sériové číslo

Jméno zaměstnance

Platnost od

Platnost doZařazení

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Součástí zprávy o doručení a potvrzení přijetí podání je:
- informace o doručení datové zprávy
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- protokol o přijetí podání ve formátu PDF, který dále obsahuje :
     -identifikátor žádosti (je shodný s názvem protokolu)
     -datum a čas doručení podání
     -datum a čas ověření podpisu
     -datum a čas přijetí podání
     -údaje o certifikátu odesílatele
     -výsledek kontroly podpisu 

Seznam povolených formátů datových zpráv:
*. txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.tif, *.gif

Seznam povolených typů nosičů dat:
- disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
- cd, dvd se souborovým systémem ISO9660

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu   
@
případně na poštovní adresu OÚ 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu.