Historie


Historie obce

V originálu projevu říd. uč. Em. Prexlera, předneseného dětem při stromkové slavnosti v r. 1914 je historie obce popsána takto: Mochtín s okolím založen byl v nejdávnějších dobách, to jest v dobách pohanských......Tam ty vypínající hřbety brdské "Kostelce", které tvoří rozhraní mezi horstvem Šumavy a Brdy, jsou zaniklou vesnicí, bezpochyby v dobách 

Poslední změna: 7.2.2007

Pošta v Mochtíně
Z historie pošty a poskytování poštovních služeb na Mochtínsku. 
Poslední změna: 13.3.2007

Zemědělství v Mochtíně

V roce 1919 vlatnili občané Mochtína tyto zemědělké usedlosti: 4 (přes 20 ha půdy), 7 (od 10 do 20 ha půdy), 7 (od 5 do 10 ha půdy), 12 (od 1 do 5 ha půdy), 12 občanů hospodařilo na pozemcích ve výměře pod 1 ha.V roce 1930 chovalo 52 občanů tato hospodářská zvířata: 95 koní, 9 volů, 18 koz, 138 prasat, 320 ks skotu, 593 housat, 11 kachen, 694 kuřat atd.Od 8. 11. 1947 je samozásobitelům obilím poskytnuta služba mletí ve mzdě v určeném mlýně. Ve mlýně Václava Šoty v Mochtíně čp. 22 bylo přihlášeno 27 

Poslední změna: 13.3.2007

Polesí Mochtín

V r. 1959 je v Mochtíně zřízeno ˝Polesí Mochtín˝ Lesního závodu Nýrsko s výměrou 1 839,56 ha lesa. V r. 1966 byla v obci na pozemku mezi čp. 45 a 47 postavena budova polesí se 2 byt. jednotkami, ve kterých bydlel vedoucí polesí Stanislav Knopp s rodinou a hajný Pražák s rodinou. Polesí mělo 20 zaměstnanců (techniků a lesních dělníků). V r. 1992 je polesí zrušeno. Do čp. 61 se stěhuje rodina hajněho z Obyc p. Steiningera, jehož syn Vítěslav je od 1. 9. 1993 obecním hajným a je zaměstnancem OÚ Mochtín. 

Poslední změna: 13.3.2007

Lihovar

Lihovar byl založen v r. 1912 jako družstvo pro zužitkování brambor. Vznikl přestavbou mlýna Günterů na cikorii, později se v něm mlelo obilí. V r. 1928 je přistavěn moderní sklad na brambory za 70 000,- Kčs.V r. 1933 - 1934 je kapitál 47 členů družstva ve výši 139 800,- Kčs. Bylo varobeno 950 hl lihu, spotřebováno 80 vagonů brambor, 200 q ječmene a spáleno 13 vag. uhlí. V r. 1946 - 1947 zajišťuke kanpaň 5 dělníků, kteří zpracovali 120 vag. brambor, 205 vag. ječmene, 10 vag. ovsa a spálili 22 vag. 

Poslední změna: 13.3.2007